Pravidlá Pokeru

Pokrové kombinácie From highest to lowest.

1. Royal Flush

Najlepšia možná kombinácia v Texas hold'em je kombinácia desiatky, jacka, queeni, kráľa, esa, všetky v rovnakej farbe.

2. Straight Flush

Päť kariet rovnakej farby v zasebou idúcom hodnotovom poradí

3. Štvorica (poker)

Akákoľvek kombinácia štyroch kariet rovnakej hodnoty

4. Full house

Kombinácia trojice a dvojice na jednej ruke

5. Flush

Päť kariet rovnakej farby v akomkoľvek poradí

6. Straight (postupka)

Päť kariet v akźchkoľvek farbách idúcich za sebou v hodnotovom poradí.

7. Trojica

Akékoľvek tri karty rovnakej hodnoty

8. Dva páry

Dva rôzne páry na jednej ruke

9. Pár

Akékoľvek dve karty rovnakej hodnoty

10. High card

Karta s najvyššou hodnotou spomedzi kariet na ruke. Eso je najvyššia karta, dvojka najnižšia.

Pozri si pokrové kombinácie v pdf