Kontaktujte nás

Pokia¾ máte akéko¾vek otázky, komentáre alebo návrhy pre PokerNews od designu cez obsah, nové featury alebo business ponuky? Možno by ste sa s nami chceli podeli o návod ako implementova tieto vylepšováky na našu stránku tak aby lepšie vyhovovala vašim potrebám. Možno ste si všimli že niektoré stránky kradnú novinky, príbehy a iné informácie z PokerNews? Pokia¾ áno, prosím pošlite nám mail.

Všetka komunikácia s PokerNews cez túto stránku musí by v angliètine. Pokia¾ preferujete oslovi nás vo vašom rodnom jazyku, tak tak urobte prostredníctvom správnej sub-domain. Všetky pokusy o komunikáciu tu na pokernews.com ktoré nebudú v angliètine, ostanú nevyslišané.

Pokia¾ máte otázky oh¾adom PokerNews turnajov a freerollov, prosím napíšte email [email protected] priamo na...