Grécky monopol s hazardnými hrami bol uznaný za legálny

Greece

Grécky stávkovací monopol tu zostane, keďže grécky súd rozhodol, že Grécka monopolová spoločnosť OPAP, ktorá sa zaoberá s hazardnými hrami je plne legálna a je plne v súlade so všetkými zmluvami EÚ.

Podľa správ z Reuters Grécka Štátna rada v utorok rozhodla, že všetky reformy, aplikované grécky parlamentom na reguláciu priemyslu s online hazardnými hrami zodpovedajú požiadavkom Európskeho práva.Podľa sudcov, OPAP zostane v monopolovej pozícii, keďže funguje s cieľom bojovať proti nelegálnemu stávkovaniu a trestnej činnosti v rámci herného trhu.

Toto konečne ukončí právne boje, ktoré sa začali ešte v roku 2004 s operátormi William Hill, Stanleybet a Sportingbet, ktorí verili, že monopol je v otvorenom rozpore so zmluvami, ktoré upravujú voľný pohyb služieb v rámci Európskej únie. Očakáva sa, že toto rozhodnutie by mohlo byť používané aj inými európskymi krajinami, (napríklad aj Švédsko by mohlo ospravedlniť existenciu monopolnej Svenska Spel).

Rozhodnutie Štátnej Rady Grécka prichádza v reakcii na formálny rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý v januári 2013 vyjadril zvýšené obavy nad monopolom OPAP-u a označil to "v rozpore s voľným pohybom a poskytovaním služieb.“

"Právo Európskej Únie bráni OPAP-u v získaní výhradného práva organizovať a prevádzkovať hazardné hry v Grécku," napísal ESD. Avšak v tomto istom nariadení Najvyšší Európsky súd povolil Gréckym autoritám priestor pre vlastné zváženie, či udeliť OPAP-u monopol: "Ak sa však stane, že liberalizácia tohto trhu je nezlučiteľná s dostatočnou úrovňou ochrany spotrebiteľa a udržiavaním poriadku v spoločnosti, bude to dostatočné na uskutočnenie reformy monopolu, s tým, že tento bude podliehať účinnej a prísnej kontrole. "

V tomto zmysle podľa ESD, grécke orgány majú možnosť nechať OPAP v monopolnom postavení. Rovnaké pravidlá by teda mali platiť, ak členský štát Európskej Únie zistí, že európska "liberalizácia trhu hazardných hier je nezlúčiteľná s úrovňou ochrany spotrebiteľa a udržiavaním poriadku v spoločnosti, štát môže namiesto toho vykonať opatrenia na zavedenie reformy monopolu a ten bude podliehať efektívnej a prísnej kontrole zo strany verejných orgánov. "

Fotografia s povolenímDeviantart.net

Sledujte najnovšie správy Pokernews aj prostredníctvom Twitterovej a Facebookovej stránky.

Čo si myslíte?

More Stories

Other Stories